Meiningsmåling

Er du fornøyd med årets lokalvalg?

 • 145%
   
 • 227%
   
 • 320%
   
 • 46%
   
 • Antall stemmer: 44

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Mening - debatt

Print
Av ablikk redaksjon 19.08.2019 kl. 08:41

  ARENDALSUKA - oppturar, alvorlege triggarar og forslag til tiltak på nokon av vår tids store utfordringar

  Leserinnlegg fra Marie Rørvik, pensjonert lærar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid.

  Det er laurdagen derpå. Som 69-åring merkar eg at ei heil veke med intense opplevinga set i kroppen - sjøl om dagsrytmen har vore nesten som normal. Gatene har gitt assosiasjonar til 17.-mai-tog. På fleire av mine utvalde arrangement har folk måtta ty til ståplass. Det har vore dagar med gode møte, rørande og tankevekkjande forelesningar, og eg ser håpefulle ting på gang. Ikkje minst engasjement på utruleg mange område varmar. Derfor likar eg å gå rundt og snakka med folk langs radene av stands.
   
  Det mørke har òg vore til stade. Byen har vore full av synleg politi. Kvifor det, tru? Høgreekstremistar? Eller venstreekstremistar?
   
  Litt om det: Ikkje såg eg og ikkje høyrde eg om bråk av noko slag. I fjor kom venstreekstreme for å herja med sine "fiendar", men politiet klarte å stoppa dei før dei nådde målet. I år var det eitt tilfelle der vi veit politiet blei tilkalt, men var det på grunn av bråk? Nei, det var fordi nokon på venstresida sin intoleranse blei synleg. Nokon har blitt kalt rasistar og høgreekstreme, og fekk difor ikkje delta på dette mangfoldets dansegolv. Fenomenet med å klistra merkelappar på folk får konsekvensar. Alternativet med å la dei få snakka på Ytringsfrihetsforbundets arrangement, blei totalt avvist. Dei fekk heller ikkje sitja i ro og læra om vald mot kvinnner på Ottar-damene sitt arrangement, og eg vil føya til at dei same ottarkvinnene i si tid hadde laga støyr og songe nidviser ved dei utviste sin stand uten at dei har blitt nekta tilgang til demokratiets dansegolv. Eg sat ved sida av nokon av dei «utålelege rasistane» på Shabana Reman sitt arrangement; Født fri. Der fekk dei tre sitja i fred, men ein sv-politikar klarte å senda dei eit blikk frå scenen som eg ikkje kunne tolka som anna enn foraktfullt.
   
  Terrorforsøket i Bærum har vore nemnt på nokon arrangement og i sendingar frå NRK sin flåte i Pollen. No vil fleire parti ha tiltak mot muslimhat og hatprat generelt. Holocaustsenteret har fått fram i ei undersøking at 1 av 10 nordmenn vil bruka vald mot muslimar. Eg kjenner ikkje ein einaste person som vil det. Eg har ikkje forstått om dette er generelt eller om dette er i situasjonar der nokon kjenner seg trua. Det er diverre mange tilfelle der muslimar opptrer skremande og dominerande overfor etnisk norske og jødar. For lenge sidan har politiet meldt om at det er innvandrar som står bak dei fleste gjengvaldtektene. Gjengar plagar etnisk norsk ungdom. Vi har erfart bilbrannar. Dette vekkje sjølsagt reaksjonar! Men det er vanskeleg å tru at 1 av 10 vil ty til vald av den grunn. Kan nokon forklara meg dette?
   
  Det ser framleis ut som om begrepa islamkritikk og muslimhat blir brukt noko vilkårleg. Sjølsagt er ei hending som forsøket på skyting i momoskeen enormt skremande for menneske som brukar å gå i der. Religiøs praksis i sosialt fellesskap kan bety masse. Drapsforsøk er absolutt ikkje akseptabelt. Like sjølsagt er det IKKJE å sjå på kva som ligg bak drapsforsøk. Det er heller ikkje sjølsagt at media og politikarar ser på det. Dei leitar i ein annan retning etter forklaringar; dei leitar med lys og lykter etter høgreekstreme og deira tankegods. Kor mange gonger har du sett ordet "høgreekstrem" den siste veka? Dette TANKEGODSET MÅ ME HA VEKK. Me må finna dei folka og få dette uvesenet bort. Korleis det tankegodset kan fjernast med dagens tilnærming, forstår eg ikkje. "Tankene mine får du ikke", som det heiter. Og: "Din tanker er fri."
   
  Eg spør: Kvifor finn høgreekstreme meining i det tankegodset som fører til at nokon ytterst få går til handling? Eg spør òg: Kor finn islamistiske terroristar tankegodset som fører til deira handlingar? (Det ligg rett framfor augene våre om me vil sjå.) Det ironiske er at mens varme hjarte og politisk velvilje får folk å beskytta praktiserande muslimar, er det ingen som ser etter det tankegodset som inspirerer atskillig fleire til islamsk terror enn det som blir utført av høgre- eller venstreekstreme i vår tid. Er ikkje det total galskap? At vi skal slå ring rundt eit tankegods frå 600-talet uten å ta det fram i lyset med objektivt blikk? Dette tankegodset strir heilt klart med våre verdiar og lover. Samtidig treng vi visa respekt og omtanke for dei menneska som har det med seg. Mange av dei er redde. Dei er redde for om vår kultur kan skada borna deira. Dei er redde for psykisk og fysisk angrep. Å bli utfordra på tankar som dannar identitet, er som å bli utsett for drap. Så komplisert er psyken vår, og derfor treng me å nærma oss desse spørsmåla slik at alle blir møtt og sett. KAN ME IKKJE FINNA ANDRE MÅTAR Å MØTA DESSE UTFORDRINGANE PÅ ENN Å GÅ ETTER DEI SOM ÅTVARAR OM KONSEKVENSANE AV Å IKKJE TA DET PÅ ALVOR?
   
  Dei som ropar høgt, og stundom på ikkje akseptable måtar, om fenomena og utfordringane som kjem frå islamsk ideologi skal det no lagast "muslimhat" og "hat-prat"-tiltak om. Dette berører meg sterkt. Det er budbringarane som skal takast i dette samfunnet som har ein ikkje–erkjent kulturkonflikt. Ein syrisk ungdom sa i går at det fins mykje hat- og valdsprat på sosiale media om oss i "vertslandet". Kva skal me gjera med det tankegodset?
   
  For meg er det forferdeleg frustrerane å sjå at politikarane snakkar frå det eg dømer som ein skremande misforstått og overfladisk stad. Kor overfladisk det er, kan vi sjå om vi høyrer på dr. James Garbarino. Hans forelesning var mi første oppleving på Arendalsuka i år. Tittelen var: Unge som dreper." Han fortel om kor viktig det er å bli sett for det verdifulle individet vi er, inkludert, akseptert og støtta i våre skritt ut i livet. Du kan høyra den same talen på YouTube.
   
  Konklusjon:
  Det er ubearbeidde barndomstraumer, særleg avvisning, som får menn til å drepa. Det tankegodset dei heng seg på, kan vera "glidemiddelet". Det er derfor fullstendig meiningslaust å leita etter berre vestleg tankegods for å avverga terror. Terror er berre ein av mange mulige strategiar for å handtera dei enorme indre og ubevisste konfliktane desse personane lever med. Ein totalitær ideologi kan òg skapa indre konfliktar. Islam og annan fundamentalistisk retning har tendens til å undertrykkja menneskelege behov som autonomi og empati. Desse behova kan ikkje stansast, men dei kan finna svært destruktive strategiar for å komma ut. Eg berre nevner det, slik psykolog Øydis Vevik tok mot til seg for å sei i deira arrangement ein dag: ABB er ein av dei. Tenk at vi 8 år etter treng mot til å sei at ABB handla ut frå det skada barnet sine behov!
   
  Mi oppmoding til politikarar og helsevesen: Lytt til dr James Garbarino og prøv å fang opp alvorleg traumatiserte barn. Skap gode miljø for ungdom frå alle kulturar. Gi muligheter til meiningsfull deltaking i samfunnet. Nokon treng grundig introduksjon til våre verdiar for å bli trygge. (Eg har så vidt smakt på slike forsøk.) Og ikkje minst: La oss læra andre måtar å uttrykkja våre verdiar og lengslar på enn ved å definera og dømma kvarandre. Ta inn i hat-prat-initiativ kurs i Ikkjevaldeleg kommunikasjon. Og legg til rette for faktabasert ideologikritikk.

  Nyheter

  Publisert 18.09.2019 - 12:43
  høstmarked17 -næs-verk21.jpg

  Høstmarked på Næs Jernverksmuseum

  Søndag 22. september avholdes det tradisjonsrike høstmarkedet på Næs Jernverksmuseum.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.09.2019 - 14:02
  lars vidar moen143.jpg

  Styringspartier lokalt og nasjonalt

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.09.2019 - 12:17
  deception_pressebilde12.jpg

  Innleder høstsesongen med metal night

  Hele tre band entrer scenen når Arendal rockklubb innleder høstsesongen. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.09.2019 - 09:46

  Fusk med EU-kontroll

  Statens vegvesen trekker tilbake EU-godkjenningen for 170 kjøretøy etter å ha avdekket kontrollfusk ved et verksted i Sandefjord, skriver vegvesenet Region sør i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.09.2019 - 07:13
  robert-113.jpg

  Robert Cornels Nordli fortsetter som ordfører i Arendal

  Det ble torsdag kveld klart at Robert Cornels Nordli har fått fornyet tillit som ordfører i Arendal, det samme gjelder varaordfører Terje Eikin.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 28.08.2019 - 10:30
  robert 28011.jpg

  Arendals rolle i regionen

  Leserinnlegg fra Robert Cornels Nordli, ordførerkandidat, Arendal Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.09.2019 - 07:00
  måne_september_kvennebekken_fevik11.jpg

  Lørdag er det mikro-fullmåne

  Lørdag 14. september når månen et av sine ytterpunkter, da er den lengst vekk fra jorda, samtidig som det er fullmåne.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.08.2019 - 10:30

  Bypark på Fløyheia

  Leserinnlegg fra Sigurd Trovatn.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.09.2019 - 09:28

  Kamp om ordførerkjedet i Arendal

  Hovelista og Senterpartiet er valgvinnere i Arendal, med henholdsvis to og tre mandater. Arbeiderpartiet er fremdeles størst, men var det partiet som tapte flest mandater. Høyre ser ut til å få åtte mandater i bystyret, samme som lokalvalget i 2015. Men alt er foreløpige tall.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.09.2019 - 09:05
  still messin421.jpg

  Still Messin' med jubileumskonsert

  Lørdag 21. september blir det 20-års jubileumskonsert med rockebandet Still Messin' i Lille Torungen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.08.2019 - 12:16

  Ledigheten i Agder er på 2,5 prosent

  - Ledigheten i både Aust- og Vest-Agder holder seg stabil og er på et betydelig lavere nivå enn for ett år siden, da ledigheten var på 2,8 prosent i Aust Agder og 2,7 prosent i Vest-Agder, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder i etatens månedlige pressemeldingen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.08.2019 - 11:38
  meitefiske 111.jpg

  NM i meitefiske på Vallekilen

  Lørdag arrangerte Arendal Jeger og Fiskerforening norgesmesterskap i tradisjonelt meitefiske. Karin Helgesen og Ronnie Urdal fra Froland JFF fisket seg nesten til topps

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 23.08.2019 - 09:14
  modelljernbane næs verk21.jpg

  Modelljernbanetreff på Næs Jernverksmuseum

  Helgen 24. og 25. august viser Næs Jernverksmuseum modelljernbaner av typen "Spor 1". Dette er det første treffet i sitt slag i Norge med modeller i stor skala (1:32), heter det i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.08.2019 - 09:45
  gartafjorden111.jpg

  Savnet krabbefisker funnet i god behold

  Nødetatene har rykket natt til lørdag ut til østre del av Tromøya etter melding om en savnet etter krabbefisker.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.08.2019 - 10:09
  arendalsuka_03_eø11.jpg

  Luft og næring til den demokratiske debatt

  -Et sted hvor man kan få luft og næring til den demokratiske debatt, sa ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli i sin tale under åpningen av Arendalsuka, hvor han også kunne fortelle at det totalt ville bli gjennomført 1259 arrangementer i løpet av seks hektiske dager.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.08.2019 - 11:08

  Vi tror på et samfunn der ALLE er med!

  Leserinnlegg fra Arne Jenssen, listekandidat for Arendal Arbeiderparti, Runo Nygård, listekandidat for Arendal Arbeiderparti og Ole-Bjørn Gullbring, valgkampmedarbeider Arendal Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.08.2019 - 11:22
  arendalsuka_0111.jpeg

  Arendalsuka i gang

  I dag starter Arendalsuka, den offisielle Åpningen er på Kanalplassen klokken 14, men aktivitetene er i full gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.08.2019 - 07:22

  Vil ha "kortene på bordet"

  I forbindelse med konsulentavtalen mellom Hove Drift- og Utvikling og DHT Corporate Services svarer mer enn 80 prosent i en meningsmåling at alle kort bør på bordet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.08.2019 - 16:42
  ole frimer trio_0211.jpg

  Ole Frimer Trio på Barrique

  Fredag 16.august entrer Ole Frimer Trio scenen på Barrique og nok en gang har Arendal Bluesklubb fått tak i et internasjonalt og prisbelønnet band.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.08.2019 - 10:58
  anders kylland 0518.jpg

  Stopp omtaksering av eiendommer nå

  Leserinnlegg fra Anders Kylland, ordførerkandidat Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.08.2019 - 08:45
  care 01_tv_aksjonen111.jpg

  Etterlyser mottakere av CARE-pakken

  Mottok du en CARE-pakke etter krigen?- Da vil vi i årets TV-aksjon gjerne snakke med deg, sier fylkesaksjonsleder Anita Mørland i Agder i en prerssemelding.

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 06.06.2019 - 11:37
  invitasjon11.jpg

  Bli med til seters!

  ...til natur, kultur og tradisjon i Setesdal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.08.2019 - 22:37
  steensland14.jpg

  Båt gikk rundt - tre personer i vannet

  Tre personer skal ha blitt plukket opp av båter i nærheten da båten de satt i gikk rundt i Tromøysund fredag kveld.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.08.2019 - 12:02

  Ledigheten i Agder-fylkene var på 2,5 prosent i juli

  - Sammenliknet med samme tid i fjor er det 493 færre som er helt uten arbeid i Agder. Det er gledelig å se at ledigheten i begge fylkene holder seg stabilt lav, sier fungerende direktør Anne Midtlien i NAV Agder i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.07.2019 - 15:11
  gjeddeer 0411.jpg

  Gjedde-tragedie i Birtedalen

  For tre år siden ble det tatt en gjedde i Hengelstjønn i Birtedalen. Nylig ble nok en gjedde på en halvmeter tatt i det samme toppvannet som har avrenning til Nesvann og øvre del av Nidelva. I sommer er det også påvist gjeddeyngel i bekken ut av Hengelstjønn. - Dette er miljøkriminalitet, sier hytteeier Hermod Myrland som både har fått kalket og satt ut 2.200 ørretyngel i vannet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.07.2019 - 14:00
  tordenvær11.jpg

  Heftig tordenvær på Sørlandet

  Natt til mandag regjerte Tor med hammeren langs Agder-kysten. Mest berørt var Tvedestrand- og Risørområdet, men også lenger sydover fikk man føling med de mektige himmelkreftene.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 26.07.2019 - 13:09
  canal street_gåte11.jpg

  Musikkfest ut i de varme kveldstimer

  Halie, Black Debbath, Gåte og DeLillos laget fest på Sam Eydes plass torsdag kveld.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.07.2019 - 18:38
  canal street 0411.jpg

  Festen er igang

  Nesten presis klokken tolv onsdag fikk sola overtaket på gråværet slik at Canal Street-paraden, som markerte starten på en fire dager lang musikkfest i Arendal, fikk det været de mange som var møtt frem for å få med seg den årlige begivenheten i sommerbyen ønsket seg.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.07.2019 - 18:20
  ørjan mo grimdalen_violin_kulturskolen11.jpg

  Sommerhilsen fra kulturskolen

  Ikke bare Canal Street i byen for tiden. På en liten snutt av Sam Eydes plass kan man høre vakker klassisk musikk fremført av Ørjan Mo Grimdalen, elev ved kulturskolen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 20.07.2019 - 12:38

  Bil med fem personer i havnet på taket

  Nødetatene rykket lørdag formiddag ut til en trafikkulykke på E18 i en rundkjøring ved avkjørslen til Vegårshei.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.07.2019 - 10:11

  Fullmåne og måneformørkelse

  Tirsdag 16. juli blir spesiell for alle "måne-elskere". Hvis værgudene spiller på lag blir dette en helt spesiell tirsdagskveld.

  » Les hele saken

  Sommer 2018

  Publisert 04.07.2018 - 16:31
  sandkrabber11.jpg

  Ukesrapport fra Hove: Krabber og monstre under sofaen

  På Hove camping er det sjelden kjedelig. Bare opplading mellom spilloppene

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.07.2019 - 17:03

  To til sykehus etter frontkollisjon

  To personer er kjørt til sykehus etter en front- mot frontkollisjon i Kilsund. Begge personene var bevisst.

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.07.2019 - 16:15

  Rekordhøyt resultat for Kitron

  Kitron meldet i en pressemelding i forrige uke melde om sterk vekst og rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal, ledet an av markedssektorene forsvar/luftfart og offshore/marine.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.07.2019 - 07:46
  brann vollenetoppen 0211.jpg

  Dødsbrann på Vollenetoppen

  En person er funnet død og en er ikke gjort rede for etter at en enebolig på Vollenetoppen ble totalskadet i brann ferdag morgen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.07.2019 - 09:26
  steensland13.jpg

  Båtbrann ved Lille Torungen

  En båt tok fyr da en person var ute for å trekke teiner ved Lille Torungen tirsdag morgen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.07.2019 - 08:10
  blå dager 2017b11.jpg

  Blå Dager med Arendal Bluesklubb

  Det startet som bluesjam i 2009, i 2011 ble det til Blå Dager. Fra 24. til 27. juli arrangeres den populære sommerbluesen for 11. gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.07.2019 - 07:11

  Ledigheten i Agder-fylkene er på 2,2 prosent

  -Juni er en måned hvor mange studenter og andre som avslutter vikariater og engasjementer melder seg arbeidsledig. Til tross for dette holder den lave ledigheten seg stabil, sier assisterende direktør i NAV Agder, Hilde Høynes, i den månedlige pressemeldingen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.06.2019 - 08:27
  smed og håndverk næs jernverksmuseum11.jpg

  Smed- og handverksdager på Næs Jernverksmuseum

  Smed- og handverksdager betyr mye liv og røre hele helgen igjennom på Næs Jernverksmuseum. Smeder og andre tradisjonshåndverkere svinger redskaper og viser fram sine fag både lørdag 29. og søndag 30. juni. Det er kurs og workshops og alle er velkomne til å se håndverkernes arbeider og slå av en prat.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.06.2019 - 15:51
  img_20190625_14024011.jpg

  Buss fikk problemer i Barbu

  En av Stetesdal Bilruters hvite busser fikk tirsdag ved middagstider motortrøbbel i rundkjøringen i Barbu, noe som skapte trafikktrøbbel og lang kø på kystveien.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.06.2019 - 19:10

  Kommunes frivillighetspris til Hanne Ljøstad

  Arendal formannskap har vedtatt at Hanne Ljøstad får kommunens frivillighetspris.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.06.2019 - 06:47
  fylkesaksjonsleder anita mørland og fylkesmann stein a ytterdahl11.jpg

  Kvinners rettigheter på timeplanen

  TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter. Sammen med fylkesmann Stein A. Ytterdahl skal Anita Mørland lede arbeidet med den årlige dugnaden i Agder. Ny på laget er Tone Pernille Sivertsen, heter det i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.06.2019 - 09:03
  seabourne quest_foto_finn_thorstensen11.jpg

  Nytt cruisebesøk

  Årets femte cruisebesøk er 200-meteren "Seabourn Quest", som sist besøkte byen i 2017.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.06.2019 - 18:54

  Vandring til ruggesteinen ved Skrattereid

  Ruggesteinen ved Skrattereid er myteomspunnet. Det er en såkalt droppstein fra da isen smeltet for 7-8000 år siden og veier 3 til 4 tonn. Steinen har en svak buet og glatt underside og er derfor ganske lett å bevege på.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.06.2019 - 09:18
  utstillingen_slavegjort_kuben11.jpg

  Gratis inngang på KUBEN

  I anledning "Turist i egen by" er det gratis inngang på KUBEN i Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.08.2019 - 08:57
  vanja grut_0211.jpg

  Eiendomsskatt - et nødvendig gode eller onde?

  Leserinnlegg fra Vanja Grut, leder Arendal Ap.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.06.2019 - 08:47

  Savnet mann kom tilrette

  Rask innsats fra politiet førte til at en savnet dement 77-åring ble funnet etter halvannen time. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 11.06.2019 - 21:23
  knut_hamsun_foto_fra_grimstad_bys_museer11.jpg

  Hamsuns dikterstue åpnes for publikum

  Hamsuns Dikterstue på Nørholm utenfor Grimstad åpnes for publikum i august. Flere av Hamsuns romaner så dagens lys her, skriver Grimstad bys museer i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.06.2019 - 08:12

  Forlenget midlertidig dispensasjon for Klodeborg pukkverk

  Fylkesmannen i Agder har innvilget søknad om forlengelse av dispensasjon for  utvidet driftstid ved Klodeborg pukkverk.

  » Les hele saken