Meiningsmåling

Jula har forlengst inntatt mange butikker, mener du at julehandelen bør starte i oktober.
 • 166%
   
 • 233%
   
 • 30%
   
 • Antall stemmer: 9

Dagens Harald

Ingressbilde

- Det drøyer med nye vei til Arendal regionhavn på Eydehavn. Kommunen tenker vel som så at adkomsten til havna skal være med båt!

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Nils P. Vigerstøl 24.09.2017 kl. 10:45

  Tallene spriker om sykeplass-behov

  Geir Fredrik Sissener, H, er opptatt av det betydelige spriket som ligger mellom Arendal kommunes behov for sykehjemsplasser, og de tallene som TV2 har innhentet om ventelister rundt om i landets kommuner. Nå reiser ha saken om det reelle behovet i Arendal, og med direkte spørsmål til rådmannen. Sak kommer som interpellasjon i bystyremøtet førstkommende torsdag.

  Ventelister: Ordfører Robert C. Nordli må svare på hvor mange personer Arendal har på venteliste for sykehjemsplass.

  «Helseminister Bent Høie (H) er svært opptatt av at den enkelte kommune tilbyr et best mulig tilbud innen helse og omsorgstjenester herunder både korttidsplasser og heldøgns bo og omsorgstjenester.

  For å få nødvendig oversikt over behovet bad Helseministeren alle kommunene i Norge om å rapportere behovet for hvor mange som står på venteliste herunder virkelig behov for disse viktige tjenestene, altså et ventelistesystem. Kun dager før valget, hadde kun halvparten av Norges kommuner rapportert inn slike lister. I sum var det ca. 300 personer som stod på en slik venteliste. TV2 har fulgt opp denne saken og undersøkt selv mot alle kommunene i Norge. TV2 har kommet frem til følgende for Norge: Totalt er det 579 personer som venter på korttidsplass. På toppen av dette venter 857 personer på omsorgsbolig med heldøgnspleie. Dermed blir tallet 2121, sju ganger høyere enn tallet først fikk innrapportert inn fra halvparten av Norges kommuner.

  I følge TV2 sine tall fant de ut følgende om behovet i Arendal kommune per august 2017: Langtidsplasser med heldøgnspleie: 13, kortidsplasser med heldøgnspleie: 4, Omsorgsboliger: 6. Totalt sett omfatter dette 23 personer med behov der 17 har behov for korttids eller langtidsbehov for heldøgnspleie.

  At det er et udekket behov synes å stemme godt med de tilbakemeldinger og behov vi i Høyre har fått fra pårørende og innbyggere i kommunen. Men tallene fra TV2 er vanskelige å forstå sett opp mot de tall rådmannen selv beskriver i sine tall framskrivninger og prognoser frem for perioden 2017-2040. Dette tilsier og krever derfor en avklaring overfor det politiske miljøet.

  Samtidig vet vi at behovet vil øke markant i årene som kommer fordi andelen eldre over 80 år øker når etterkrigsgenerasjonen begynner å få behov fra 2023-2025. I følge rådmannen har veksten på antall eldre over 80 år de siste 15 årene vært på ca.115 personer. Det ventes at denne veksten vil være 10 ganger så stor de neste 15 årene. Det sier seg selv at dette må vi planlegge for og sterkt ta høyde for selv om dagens eldre er friskere og mer aktive enn noen gang tidligere. Høyre har satt sterk fokus og prioritet på og presset på sammen med resten av opposisjonen med FrP og PP for å få på plass et nytt og moderne heldøgns bo og omsorgssenter og/eller demenslandsby. Vi er derfor svært fornøyd med at bystyret i juni 2017 enstemmig vedtok å nedsette et nedsatt et politisk forankret ad-hoc utvalg med følgende mandat: «Det settes ned et ad hoc-utvalg i Arendal kommune som skal utarbeide konsept for nye omsorgssenter, herunder sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning inkludert dagaktivitetstilbud og hjemmetjeneste. Ad-hoc utvalget bes i forbindelse med mandatarbeidet å legge til grunn de føringer som ligger i kommuneplanen under kapittel 10»

  Siste setning var et tilleggsforslag som ble fremmet av Geir Fredrik Sissener (H) og Anders Kylland (FrP). Utvalgets leder leverer ferdig innstilling til bystyret juni 2018.

  Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2018 og handlingsplan 2018-2021 lagt inn totalt 245 millioner til nye boliger heldøgns omsorg (sykehjem/demenslandsby) med oppstart i 2019 med 5 millioner. Dette er i tråd med Høyres ambisjoner og planer, og det blir ventelig tverrpolitisk oppslutning om denne særdeles viktige saken. Spørsmål til Ordføreren:

  1. Er tallene som TV2 rapporterer for status i august 2017 i Arendal kommune korrekte? Hvis de ikke er korrekte, hva er i så fall de korrekte tallene?

  2. Når nytt sykehjem og eller demenslandsby står ferdig, ventelig i 2020/2021, hva vil da estimert behov være ift. antall kortids og antall langtidsplasser med heldøgns omsorg, samt behovet for omsorgsboliger?

  3. Hva vil Ordføreren gjøre for å dekke de behovene vi i dag har ift. korttidsplasser og langtidsplasser knyttet til heldøgns omsorg frem til nytt sykehjem eller demenslandsby er ferdig bygget?»


  Nyheter

  Publisert 17.10.2017 - 18:30
  spornes_toaletter_0321.jpg

  Søppel og toalettproblemer i nasjonalparken

  Spornes regnes av de fleste som hovedinngangen til Raet nasjonalpark. Der står døra som markerer inngangen til parken. Noen få meter bortenfor står toalettene som kun er åpene noen få uker hver sommer og da gjerne bare ett av de to. I tillegg finnes det ikke avfallsmuligheter, noe som medfører at besøkernde legger fra seg avfall foran toalettbua.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.10.2017 - 09:11
  arendal havn eydehavn14.jpg

  Arendal havn vil ha stamnettstatus

  Havnefogden i Arendal vil ha bystyret med for å få de andre kommunene i Østre Agder-samarbeidet, i tillegg til fylkestinget i Aust-Agder, å gi sin tilslutning til at Eydehavn får status som stamnetthavn i den nasjonal havnestrukturen. Dette er i tråd med Regionplan Agder. Saken kommer opp i Arendal bystyre torsdag 26. oktober.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.10.2017 - 22:04
  bildehugger_elena_engelsen_sel11.jpg

  Utstilling av Elena Engelsen i Galleri Aspect

  Torsdag 19. oktober åpner utstillingen av Elena Engelsens i Galleri Aspect i Kristiansand.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.10.2017 - 08:05

  Felt på overtid nok en gang

  Nok en gang glapp seieren for Arendal Fotball og nesten som vanlig, på overtid. Seks minutter etter ordinær tid scoret Sandnes Ulf, slik at rtesultatet ble 2-2 og poengdeling.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.10.2017 - 12:30

  Skuffet over helsesøsterkroner

  Elevorganisasjonen er skuffet over helsesøsterkroner: - Elever må fortsatt stå på gangen.

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 20.09.2017 - 21:18
  4. n36002 - høllefjorden-søgne11.jpg

  Tjen penger på utleie av hytta

  Lei ut hytta eller feriehuset når du selv ikke bruker den, og tjen gode penger. Novasol er størst i Norden på utleie av feriehus og hytter, og sørger for den servicen og tryggheten du behøver som eier.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.10.2017 - 12:15
  1. arendal byorkester311.jpg

  Byorkesterets høstkonsert

  «Den store høstkonserten» med Arendal Byorkester fremføres i Kulturhuset i kveld

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 13.10.2017 - 10:31
  nils p. revidert1105.jpg

  Kommunen – lusa på en tjærekost?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.10.2017 - 14:57

  Anbefaler å styrke 110 sentralen i Arendal

  Rådmannen i Arendal anbefaler bystyret i møte torsdag om å vedtar å opprette fem nye stillinger ved 110 – sentralen på Stoa.. Vedtaket bygger på den forutsetning at merkostnaden for Arendal kommune, økende fra kr. 92.000 i 2018 til 280.000 i 2021, samtidig vedtas som del av den kommunale handlingsplan 2018-21.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.10.2017 - 07:54
  brannvesen ill.27.jpg

  Husbrann på Hisøy

  Et bolighus på Hisøy ble totalskadd i brann natt til fredag.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 06.10.2017 - 16:33
  nils p. revidert1104.jpg

  Skolen – en fortidslevning?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 11.10.2017 - 09:09
  bergene_holm_jordøya_foto_jens_arild_kroken_fylkesmannen_aust- og vest-agder11.png

  Produksjon av biodrivstoff i Åmli

  En gledelig avgjørelse for Agder-skogbruket, skriver fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en pressemeddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 11.10.2017 - 08:49
  benny_borg_pressefoto_0221.jpg

  Benny Borg - Da og Nå

  Da og Nå heter konsertforestillingen hvor Benny Borg er Benny borg. Hele historien og alle låtene kan du oppleve i Arendal Kulturhus onsdag 25. oktober.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.09.2017 - 20:25
  ingebjørg godskesen 1113.jpg

  Kjære alle sammen

  Innlegg av Ingebjørg A. Godskesen, stortingsrepresentant, Aust-Agder

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 03.12.2016 - 09:09
  remington rand 215.jpg

  Remington Rand: - Bilfritt sentrum i Arendal?

  Politikerne foreslår bilfri by. Handelsstanden reagerer og mener sentrum ytterligere vil bli tømt for folk. Når skal vi begynne å snakke sammen? Og når skal vi tenke helt nytt?

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.10.2017 - 16:15
  politi ill 05114.jpg

  Politimann alvorlig skadd i Birkenes

  Tirsdag formiddag ble en politimann alvorlig skadet på politiets øvingsbane i Birkenes kommune. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.10.2017 - 09:36

  Mat for magen på biblioteket

  Torsdag 12. oktober gjester Julianne Lyngstad Arendal bibliotek. Hun skal fortelle om LavFODMAP-dietten og hvordan man kan redusere mageplager.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.10.2017 - 11:13
  bolig112.jpg

  Årets boligmesse

  I helga har store og små besøkt Boligmessa 2017 i Sør Amfi. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 07.10.2017 - 17:13
  arnelevang11.jpg

  Arendalsfolk velger seg Birtedalen

  Salget av hytter og hyttetomter i innlandet har skutt fart den siste tiden. Blant områdene som er særlig populære blant Arendals-folk er Birtedalen i Fyresdal. En kjøretid på snaue to timer er en grei avstand, og da kommer man til fint terreng i skoggrensen under høye fjell i traktene mellom Setesdal Austhei og Vest-Telemark. Birtedalen er på en måte blitt «Arendals Hovden» - og det satses på å gjøre området mest mulig tilrettelagt og tilgjengelig for hytteturisme.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:30
  åshild bruun-gundersen foto eø11.jpg

  Tilbud ved Vitensenteret

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.10.2017 - 16:25
  g_m_dannevig_havforskningsskip_flødevigen11.jpg

  Vil etablere masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder

  Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget støtter etablering av marin masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 08.02.2016 - 22:13
  olaf bakke privat foto2.jpg

  Barneekteskap - hva gjør vi?

  Kronikk av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.10.2017 - 08:55
  eplelevering_puntervold_bodil_og_harald_hiis11.jpg

  Trenger mer epler

  Hos Puntervold i Grimstad er det nå høysesong for eplemottak, men så langt så har det ikke vært den helt store pågangen, de tar gjerne imot flere kunder som vil levere epler.

  » Les hele saken

  Feriefoto

  Publisert 26.07.2017 - 07:23
  2017 07 19 _tur_tove_eyvind_0521.jpg

  Feriebilder

  Se feriebilder her.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.10.2017 - 10:38
  hummerfiske_2017_01b_foto_nils_p_vigerstøl11.jpg

  Hummer til 650 kroner kiloen

  Barbu fiskeutsalg har hummer nok til å dekke etterspørselen så langt, og de som vil ha et kulinarisk måltid av kardinalen må ut med 650 kroner kiloen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.10.2017 - 08:19
  svein harberg 01 foto eoy12.jpg

  Svein Harberg blir innpisker

  Aust-Agder styortingsrepresentant Svein Harberg blir innpisker for Høyre i den nye stortingsgruppa. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.10.2017 - 08:10
  flom_eyvind_04_nidelv_brygge11.jpg

  Kan få dekket flomskader

  Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.10.2017 - 06:52
  lillesand_kart11.jpg

  Anleggssarbeid og veistenging i Lillesand

  På oppdrag fra Aust-Agder fylke og i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg, samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget i forbindelse med veistrekningen NAV - Viadukten i Lillesand. Det skal også bygges fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2017 - 10:49
  flom_ nils_p_0111.jpeg

  Flomvannet trekker seg tilbake

  Flomvannet I Nidelva er på vei tilbake. Tirsdag morgen synes vannet i elva å ha nådd toppen, da sto blant annet vannet over tennisbanen i parken ved Osedalen, men utover formiddagen lå banen tørr. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.10.2017 - 09:05
  flom 2915 vrengen11.jpg

  Flere stengte veier i Agder

  I Agder-fylkene har de store nedbørsmengdene i helgen og i natt ført til at en rekke veger fortsatt er stengt på grunn av overvann. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.10.2017 - 07:30

  Særdeles viktig seier for Arendal

  Arendal Fotball slo søndag kveld Kongsvinger 3-0 på Norac Stadoin (Bjønnes), og kunne innkassere tre livsviktige poeng.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.10.2017 - 14:29
  nidelv brygge_foto_kari_isaksen4.jpeg

  Uværet – verst i vest

  Det voldsomme regnværet som har herjet over den sørlige landsdelen siden fredag, har hittil rammet Vest-Agder og vestre deler av Aust-Agder verst. I Nidelva brøler vannmassene i Rykenefossen, men de store kraftmagasinene i øvre deler av vassdraget som Nisser, Fyresvann og Nesvann har mye som kan fylles opp slik at mye av helgens nedbør kan holdes tilbake.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.10.2017 - 14:03
  rygnefossen_foto_kari_iasksen11.jpeg

  Store vannmasser fører til stengte veier

  I Agder-fylkene har de store nedbørsmengdene hittil i helgen ført til at flere fylkesveger nå er stengt på grunn av overvann, skriver Statens vegvesen i en pressemelding lørdag formiddag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.09.2017 - 06:19
  i am k11.jpeg

  I-am-K med poprock og elektronika i Lille Torungen

  I am K skaper en symbiose av pop og elektronika ulikt noe annet, og med sterk vokal og kraftfulle beats. Fredag 13. oktober spiller det lovende kristiansandsbandet i Lille Torungen. Dette blir poprock og elektronika slik du aldri har hørt det før, lover arrangøren.

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 26.01.2016 - 08:27
  olaf bakke 2 foto npv11.jpg

  Europa i dag – en folkevandring?

  Kronikk nummer tre av Olaf Bakke, Arendal

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.09.2017 - 05:42
  ledighetskart11.jpeg

  Arbeidsledigheten i Aust-Agder er på 3,1 prosent

  Aust-Agder er det fylket med størst prosentvis nedgang i bruttoledige siste fem måneder. 

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 21.01.2016 - 20:16
  olaf bakke foto npv11.jpg

  Islam i dagens verden

  Kronikk nummer to av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.09.2017 - 07:49
  flom_rygenefossen_september_201511.jpg

  Lokalt store nedbørsmengder lørdag og søndag

  Vi går inn i en særs fuktig helg skal vi tro nettstedet yr.no som antyder godt over 100 millimeter nedbør denne helgen.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 17.01.2016 - 19:28
  olaf bakke foto eø11.jpg

  Om Hege Storhaug's bok og Harald Olsen

  Kronikk av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.09.2017 - 15:00
  pukkellaks_02_øystein wroldsen_foto_tore_moe11.jpg

  Pukkellaks – ny gjest på Sørlandet

  Denne sommeren har stillehavslaksen “pukkellaks” dukket opp på Sørlandet. Ikke bre har flere fiskere fått pukkellaks på kroken i Nidelva, langs hele Norskekysten har den dukket opp i mengder fra Finnmark-elvene til Glomma i Østfold.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.09.2017 - 13:18
  arendal_byorkester_foto_jan_espen_torvildsen11.jpeg

  Den store høstkonserten

  Søndag 15. oktober er det klart for høstkonsert i Store Torungen med Arendal Byorkester og mange lokale artister.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.09.2017 - 11:06
  plankart his bydelsenter11.jpg

  Etasjer og gårsdagens politikere

  Antall etasjer, fire eller seks, ble det springende punktet under debatten da kommunedelplanen for His bydelsenter ble tatt opp til endelig behandling i Arendal bystyre torsdag. Løsningen ble at dersom det bygges mer enn fire etasjer, skal de øverste være inntrukket

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.09.2017 - 20:38
  politi ill 595110.jpg

  Kvinne i 40-årene varetektfengslet i fire uker

  Kristiansand tingrett besluttet i dag å varetektsfengsle kvinnen som er siktet for to drap i Kristiansand, i fire uker. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 26.09.2017 - 12:23

  Amper stemning på voksenopplæringen

  Politiet rykket tirsdag ut til voksenopplæringen. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 26.09.2017 - 09:00
  synne12.jpg

  Nasjonalt klimaseminar i Arendal

  Fremtidens kommuner er temaet når Arendalskonferansen og CICERO senter for klimaforskning inviterer til nasjonalt klimaseminar.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 26.09.2017 - 08:58
  politi illustrasjon15.jpg

  Fotgjenger til sykehus etter påkjørsel i Barbu

  En fotgjenger ble tirsdag morgen påkjørt i Møllebakken i Barbu.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:20
  åshild b-g15.jpg

  Idrettsarena for motorsport

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.09.2017 - 07:35
  mattias andersso_b11.jpg

  Eventyret er over?

  Arendal gikk på et høyst pinlig 0-5 nederlag i bortemøtet mot bunnkollega Elverum søndag, og sannsynligheten for fortsatt 1.divisjonsspill neste år er minimal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.09.2017 - 10:45
  robert-111.jpg

  Tallene spriker om sykeplass-behov

  Geir Fredrik Sissener, H, er opptatt av det betydelige spriket som ligger mellom Arendal kommunes behov for sykehjemsplasser, og de tallene som TV2 har innhentet om ventelister rundt om i landets kommuner. Nå reiser ha saken om det reelle behovet i Arendal, og med direkte spørsmål til rådmannen. Sak kommer som interpellasjon i bystyremøtet førstkommende torsdag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.09.2017 - 10:35
  roar gundersen foto eø13.jpg

  Krever fokus på narko-problemer i Arendal

  Roar Gundersen, H, vil ha sterkere politisk fokus på narko-miljøet i Arendal. Til bystyrets møte kommende torsdag, har han fremmet følgende interpellasjon med fire spørsmål han ber ordføreren redegjøre for:

  » Les hele saken