Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 169%
   
 • 26%
   
 • 324%
   
 • Antall stemmer: 141

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Mening - debatt

Print
Av Eyvind Øyraas 25.04.2017 kl. 10:31

  Interpellasjoner til Arendal bystyre

  Interpellasjoner til Arendal bystyre 27. april om Barbuelva (Åshild Bruun-Gundersen,Frp), containere ved Arendal kirkegård (Cathrine H. Hall, Venstre), eiendomsskatt (Anders Kylland, Frp), ny regulering av vei Neskil bru til Arendal Havn (Anders Kylland, Frp) og flåttvaksine (Robert Myhren og Kristoffer Lyngvi Østerhus, Høyre).

  Interpellasjon om opprusting av Barbuelva, Langsæparken og etablering av kulturhistorisk byløype

  I juni 2014 satte Arendal Bystyre ned et utvalg som skulle se på mulighetene for å utvikle en kulturhistorisk byløype fra Barbubukt til Langsæ og videre rundt byen. Utvalget skulle bistå Friluftsrådet sør med søknad til Gjensidigestiftelsen, lage prosjektbeskrivelse og kostnadsberegne konkrete tiltak i Barbudalen. Videre skulle utvalget lage en samlet prosjektplan for gjennomføring og kostnadsoversikt for tiltak i hele Byløypa. Utvalget ble ledet av Pål Koren Pedersen fra Venstre.

  - Hva skjedde med dette utvalget? Undertegnede kan ikke finne et eneste dokument,
  prosjektbeskrivelse, oversikt over ønskede tiltak eller en plan for gjennomføring av dem.

  26.november 2015 stilte FrP spørsmål i Formannskapet om dette. Svarene var noe uklare, men formannskapet ble enige om at saken skulle følges opp videre gjennom komite for kultur, miljø og næring. Denne komiteen ledes av Pål Koren Pedersen fra Venstre.

  - Hvordan har komiteen fulgt opp dette arbeidet? Undertegnede kan heller ikke her finne et
  eneste dokument som viser at det gjøres noe arbeid med saken.

  13.april 2017 kan Agderposten fortelle om en fortvilet beboer i nabolaget til Barbudalen, som viser frem hvordan området er preget av forsøpling og at området ikke er særlig godt vedlikeholdt.

  Fremskrittspartiet er helt enige i den beskrivelsen, og ønsker at Bystyre skal ta ansvar for dette. Barbuelva bør ryddes opp og det etableres en tursti langs elva for å gjøre den tilgjengelig for folk. I Langsæparken ligger den rørledninger og ved deler av området som grenser mot lyskrysset burde det bygges en mur for å skjerme parken fra veitrafikken. I tillegg bør arbeidet med å bygge en helhetlig kulturhistorisk byløype fra Barbu, oppover Barbudalen, via Langsæparken, mot bomullsfabrikken, ned til Bjønnes og videre ned til sentrum. Det virker ikke som Arbeiderpartiets Ordfører har tatt denne oppgaven alvorlig. Det er nedsatt utvalg som har dødd hen, oppgaven er gitt til kulturkomiteen, men det har ikke kommet et eneste konkret tiltak ut av det på de 2,5årene det har vært arbeidet.

  - Vil Ordføreren ta ansvar for at det etableres en kulturhistorisk byløype i Arendal?
  - Vil Ordøreren ta ansvar for at Barbuelva rustes opp og forskjønner denne innfartsåren til byen, og
  lager et flott turområde for alle dem som bor i denne bydelen?
  - Vil Ordføreren ta ansvar for at det ryddes opp i Langsæparken, sånn at parken fremstår som en
  vakker park igjen? 

  Åshild Bruun-Gundersen
  Fremskrittspartiet


  Interpellasjon.
  Skjemmende kontainere ved Arendal kirkegård.
   
  Ordfører.
  Arendal kirkegård er en av de mest særpregede og kulturhistorisk interessante gravlunder i landet. Den rommer bl.a mange flotte, oppbygde familiegravsteder i naturstein, innhegnet av vakre smi- og støpejernsgjerder. Den er unik i nasjonal sammenheng.
   
  Hovedadkomsten til kirkegården er det derimot ingen grunn til å være stolt av! Innkjørselen er lite imøtekommende for begravelsefølger eller andre besøkende. På en tomt mellom innkjørselen til Torbjørnsbu og Høgedal står det lagret en mengde kontainere. Flere av dem er stablet i høyden, og de er svært godt synlige fra innkjørselen til kirkegården. På spørsmål til administrasjonen ble jeg forklart at området er regulert til næring. Dette gir naturlig nok bedriftseieren rett til å plassere kontainere på tomten. Jeg besøker Ganske ofte kirkegården og synes dette er et
  trist syn. Kan vi som politikere i byen med en av landets vakreste gravlunder være bekjent av å ha en slik innkjørsel?
   
  I Grønnstrukturplanen fra 2005 står det skrevet på s.37; “Hovedadkomsten til Arendal Kirkegård er lite severdig og respektløs med tanke på hva en kjører inn til.”
   
  Spørsmål til ordføreren;
  Kan Arendal kommune ta initiativ til å gjøre innkjøringen til Arendal kirkegård mer presentabel for besøkende til gravlunden og Arendal kapell?
   
  Cathrine H. Hall


  Interpellasjon.
  Eiendomsskatten i Arendal kommune må nå settes ned
   
  1. januar 2000 ble det innført eiendomsskatt i Arendal. I starten var satsen 2‰ av takstgrunnlaget, nå er satsen på høyeste nivå, 7 ‰ av takstgrunnlaget. Takstgrunnlaget ble endret i 2010 slik at potensialet for fremtidig økning ble utvidet. Dette potensialet er nå utnyttet fullt ut, økningen i eiendomsskatten har ikke fulgt konjunkturene i samfunnet generelt. Eiendomsskatten er derfor blitt enn stor belastning for mange familier, pensjonister, næringsdrivende og andre i Arendal. Skatt på eiendom rammer oss ulikt, den er usosial fordi den ikke tar hensyn til hverken inntekt eller økonomiske forutsetninger, den er en ren avgift som rammer personer med presset økonomi forholdsmessig hardere enn
  personer med god økonomi. Eiendomsskatten ble i sin tid innført som et midlertidig grep for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Den politiske ledelse i 1999 med KrF og Arbeiderpartiet godt støttet av samarbeidende sosialistiske partier innførte skatten som et slags tiltak inntil krisen var over som det het den gang.
   
  Det er nå gått 17 år, eiendomsskatten er mer utbredt, høyere og mer belastende enn noen gang. Samtidig er kommuneøkonomien i bedring, en bedring som kan tilskrives flere årsaker. Det ble lagt føringer i april 2014 for å bringe økonomien tilbake på rett spor, det viste seg å
  være ett riktig tiltak. Så har regjeringen fulgt opp ved å bedre vilkårene til norske kommuner. Overføringene er blitt mer målrettede, vi ser allerede effekten av dette i Arendal. Skatteinngangen er blitt positiv for de fleste kommuner, arbeidssituasjonen jevnt over er bedret, selv om det også her er unntak.
   
  Arendal FrP mener det må politisk vilje til for å få ned eiendomsskatten. Siden noe av inntektsgrunnlaget for kommunen er tuftet på eiendomsskatt mener vi det må legges en plan for hvordan skatten skal trappes ned for så på sikt fjernes. Arendal FrP mener det positive resultatet for 2016 må kompenseres innbyggerne i form av lavere eiendomsskatt allerede fra 1/1 2018.
   
  1. Vil ordføreren vurdere en nedtrapping av eiendomsskatten allerede fra 1/1 2018?
   
  2. Vil ordføreren ta et videre initiativ for å få utarbeidet en langsiktig plan for å trappe ned eller fjerne eiendomsskatten?
   
  Arendal FrP, Anders Kylland, gruppeleder.


  Interpellasjon:
  Ny regulering vei fra Neskil bru til Arendal havn
   
  Det er nå klart at ny vei fra området Neskil bru til Arendal havn har funnet sin løsning økonomisk, mens en ny trase lar vente på seg etter at vedtatt trase i reguleringsplanen fra 2005 fra Neskil bru gjennom to tuneller er skrinlagt pga. sterk kostnadsvekst som følge av nye EU-krav til tuneller.
   
  Jeg regner med ordføreren er enig i behovet for denne nye industriveien, slik at Eydehavn sentrum kan bli spart for en stadig tiltakende tungtrafikk og næringsområdet ved havna kan utvikle seg videre med enda flere hardt tiltrengte etableringer. Det vil være ille når endelig finansiering for lengst er på plass, at det skal stå på arbeidet med å regulere ny trase. Dette handler altså både om trafikksikkerhet i Eydehavn sentrum og videre næringsutvikling i havneområdet.
   
  Det er i alle fall tindrende klart at det ville være ille med alvorlige trafikkuhell, for ikke å si en dødsulykke, i Eydehavn sentrum pga. sommel med reguleringsarbeidet.
   
  Ordføreren bes svare på hvordan det står til med framdriften i arbeidet med å regulere ny trase, slik
  at arbeidet med veien kan ta til, da dette haster?
   
  Anders Kylland, FrP


  Interpellasjon:
  Flått i Arendal
   
  Arendal Høyre hadde i sitt budsjett for 2017 et mål om å få etablert et Flåttprosjekt i Arendal kommune. Dette er med bakgrunn i at Arendal har en landets største forekomster av flått. Høyre ønsket dette for å se på mulighet for å få etablert en vaksine ordning som for befolkningen.
   
  I Arendal er det stor kompetanse på flått blant annet er det etablert Flåttsenteret som er et Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, tilbyr informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på Borreliose og
  Skogflåttencefalitt (TBE).
   
  Flåttvaksinen er i dag mulig å kjøpe privat, men dette har en stor kostnad og kan for en barnefamilie komme opp i mange tusen kroner. Vi ønsket samtidig å se på muligheter for at Arendal kunne jobbe for å redusere flåtten i kommunen. Et slik prosjekt kan ha muligheter for
  å få støtte fra regjeringen.
   
  Vil ordfører følge opp Arendal Høyres ønske om å se på muligheter for å få et prosjekt for å bekjempe flåtten og se muligheter for en rimelig vaksine ordning for befolkningen?
   
  Robert Myhren og Kristoffer A. Lyngvi Østerhus , Høyre
   

  Mening - debatt

  Publisert 15.10.2018 - 07:42
  ingebjørg amanda godskesen14.jpg

  Vi vil vite hva kommunene bruker pengene til

  Leserinnlegg fra tidligere stortingsrepresentant Ingebjørg A. Godskesen, politisk nestleder Pensjonistpartiet. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.10.2018 - 09:29

  Sex og Politikk skuffet over manglende satsing på seksuell helse i statsbudsjettet

  Pressemelding fra organisasjonen Sex og Politikk, ved daglig leder Tor-Hugne Olsen.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 05.05.2018 - 17:27
  nils p. revidert1115.jpg

  Hvor er det blitt av fisken i sjøen?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 03.10.2018 - 10:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium7.jpg

  Overtramp fra SV: Er private velferds-entreprenører banditter ?

  Leserinnlegg fra Frode Astrup Filseth, Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.09.2018 - 08:13
  anders kylland 0517.jpg

  Sentralkjøkkenets tid er forbi

  Innlegg av Anders Kylland, gruppeleder,Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.09.2018 - 15:00
  fånefjelltunnelen_foto_statens_vegvesen11.jpg

  Stengningen av riksvei 9, Fånefjell

  Kronikk av Stig Berg-Thomassen, prosjektleder tunnelrehabilitering, Region sør.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.08.2018 - 09:16
  ingrid skårmo_edited-1114.jpg

  Interpellasjon vedrørende pirattaxier

  Interpellasjon til Arendals ordfører i bystyremøte 6. september fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem, Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.08.2018 - 08:29
  kathrine_kleveland3_stort_bildefoto_ nei til eu13.jpg

  Nei, det var ikke EØS-avtalen som berget Norge fra EUs ståltoll

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.08.2018 - 12:27
  anders kylland 0516.jpg

  Atle Svendal tar grundig feil

  Leserinnlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Frp, Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 07.08.2018 - 08:16

  Hvis DAB er så bra, hvorfor ble DAB tvangsinnført?

  Leserinnlegg fra fra Arendal Frp ved bystyremedlemmene Ingrid Skårmo og Edward Terjesen. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.07.2018 - 19:51
  anders kylland 0515.jpg

  Ny festival på Hove er velkommen – men uten kommunale driftstilskudd

  Leserinnlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Frp, Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.07.2018 - 15:36

  Kommunale gebyrer - en skjult eiendomsskatt

  Innlegg fra Kari Kjønaas Kjos, kommunalpolitisk talskvinne i Frp.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 16.02.2018 - 19:45
  nils p. revidert1114.jpg

  Når Stortinget mister kontrollen - hva da med alle oss andre?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.06.2018 - 09:15
  åshild bruun-gundersen12.jpeg

  Alle barn fortjener en god barnehage

  Innlegg fra Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant, Aust-Agder Frp, Utdannings- og forskningskomiteen.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 24.04.2018 - 12:31
  regionvegsjef statens vegvesen region sør kjell inge davik foto knut opeide statens vegvesen12.jpeg

  Velkommen til motorsyklistene

  Vær så snill, ikke bli en del av en trist ulykkesstatistikk.

  Kronikk av Kjell Inge Davik, regionvegsjef, Statens vegvesen, Region sør.  (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 07.06.2018 - 09:28
  åshild bruun-gundersen411.jpeg

  Burka og nikab blir forbudt i Norge

  Leserinnlegg fra Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.06.2018 - 08:16

  Argumentasjon for videre opprettholdelse av drift for avdeling Kleivgrend, Arendal fengsel

  Leserinnlegg fra insattre i avdeling Kleivgrend, Arendal fengsel.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 30.05.2018 - 10:24
  lars vidar moen139.jpg

  Statoil – en æra er slutt

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 09.12.2017 - 10:35
  nils p. revidert1113.jpg

  Jeg trodde dinosaurene var dødd ut

  Helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2018 - 11:45
  ingebjørg godskesen 05110.jpg

  Er det virkelig mulig??

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 03.12.2016 - 09:09
  remington rand 215.jpg

  Remington Rand: - Bilfritt sentrum i Arendal?

  Politikerne foreslår bilfri by. Handelsstanden reagerer og mener sentrum ytterligere vil bli tømt for folk. Når skal vi begynne å snakke sammen? Og når skal vi tenke helt nytt?

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2018 - 10:08

  Enkle grep kan forkorte reisetiden med 30 minutter på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger

  Leserinnlegg fra Asbjørn Dahl, medlem av Arendalsbanens Venner.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.05.2018 - 09:53
  kathrine_kleveland3_stort_bildefoto_ nei til eu12.jpg

  Uholdbar myndighetsoverføring til EU

  Pressemelding fra Nei til EU v/ leder Katrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.05.2018 - 08:01
  helge andré njåstad13.jpg

  Bedre tider for mikrobryggeriene

  Innlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.05.2018 - 11:13
  helge andré njåstad12.jpg

  Eiendomsskatt er som narkotika for norske kommuner

  Leserinnlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.04.2018 - 11:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium111.jpg

  Desinformasjon, manipulert sannhet i mediene

  Leserinnlegg av Frode Astrup Filseth, Arendal.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 29.02.2016 - 12:45
  remington rand 214.jpg

  Remington Rand: Den snakkende klasse

  - En diffus gruppe personer med en uhelbrederlig trang til snakkemakt, skriver Remington Rand i denne petiten.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 01.12.2017 - 16:21
  nils p. revidert1111.jpg

  Nasjonal-forsamlings-barneHagen

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.03.2018 - 08:02
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_15.jpg

  Stortinget sluttet Norge til Acer, men kampen fortsetter

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.03.2018 - 07:05
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_14.jpg

  – Stortinget har satt til side folket og Grunnloven

  Innsendt artikkel fra Nei til EU.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 14.09.2015 - 20:18
  remington rand 213.jpg

  Hvor hører de ensomme til?

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 25.11.2017 - 10:37
  nils p. revidert1110.jpg

  Med gråspurv i juleneket

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.03.2018 - 07:59

  Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

  Innlegg fra Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.03.2018 - 09:04
  olav_lidtveit_nei_til_eu11.jpeg

  Medlemane strøymer til Nei til EU

  Leserinnlegg fra Olav Lidtveit, leiar Aust-Agder Nei til EU.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 11.11.2017 - 10:06
  nils p. revidert1109.jpg

  Den lokalpolitiske dagsorden – hva med den?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.03.2018 - 08:16
  margaret eide hillestad11.jpeg

  Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

  Leserinnlegg fra Margaret Eide Hillestad, Leder i Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.03.2018 - 22:02
  ingebjørg godskesen 0518.jpg

  Hvorfor gjør man forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Arendal Kommune?

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.03.2018 - 08:21
  lassens hus på jomfruholmen12.jpg

  - Vi må tørre å stå for reguleringsbestemmelser

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, 1. vara Bystyret Arendal Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 01.04.2015 - 17:59
  remington rand 212.jpg

  Dyrt land på billigsalg

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 03.11.2017 - 09:27
  nils p. revidert1107.jpg

  Det er vanskelig å ikke le - av sykehuslegene i Kristiansand

  Nils P. har sitt å si om sykehusdebatten i helgeblikk.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.03.2018 - 11:54
  olaf bakke privat foto112.jpg

  Follow the money!

  En strøm av penger – en flom av ord – hva er dette?

  Leserinnlegg fra Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 14:28
  lisbeth rugtvedt, nasjonalforeningen for folkehelsen11.jpg

  Meningsfull hverdag - for demenssyke og pårørende

  Leserinnlegg av Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 08:43
  anniken solfjeld pedersen og ingrid skårmo11.jpg

  Sivilisasjonen slutter ved Neskil Bru

  I en interpellasjon til bystyret 15. februar tok de to interpellantene Ingrid Skårmo, Frp, og Anniken Solfjeld Pedersen,Ap, opp situasjonen for innbyggerne i Arendal øst. De to er ikke fornøyd med ordførerens svar. Her bringer vi både interpellasjonen og svaret.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 10:15

  Hvem? Hva? Hvordan?

  Går vi på akkord med vår identitet?

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, Arendal Arbeiderparti, vararepresentant i Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 08:59

  Byantikvar - kulturminneforvalter

  Interpellasjon til Arendal bystyre torsdag 15. februar,   v/ordføreren, fra Kristin Lorentsen, Arbeiderpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.02.2018 - 19:32
  ingebjørg a godskesen18.jpg

  Diskriminering av eldre

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.02.2018 - 11:02
  olaf bakke 2 foto npv13.jpg

  Fyll, hor… makt

  – taushet, benektelse, unnvikelse, «husker ikke» eller løgn?

  Kronikk av Olaf Bakke.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 02.02.2018 - 09:49
  ingebjørg amanda godskesen13.jpg

  God eldreomsorg, fordi våre eldre fortjener det

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.02.2018 - 15:39
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium6.jpg

  Mobbing av Listhaug en skivebom

  Leserinnlegg fra Frode Astrup Filseth, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 31.01.2018 - 08:49

  Aps dobbeltkommunikasjon rundt innvandring

  Innlegg av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.01.2018 - 22:22
  olav lidtveit280)12.jpg

  Vi vil styre krafta vår sjølv!

  Innlegg frå Olav Lidtveit, leiar i Aust-Agder Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.01.2018 - 06:40

  Frp er bilistenes parti

  Innlegg fra Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsperson i Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:20

  Folkets mening - stor misnøye med utvidet parkeringsbetaling

  I ablikk.nos meningsmåling vedrørende utvidelse av parkeringstiden med gebyr i Arendal sentrum, er konklusjonen klar. Dette liker ikke arendalittene.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:12
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_13.jpg

  Regjeringen vil avstå suverenitet til EU

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.01.2018 - 09:44
  kathrine kleveland_nei_til_eu12.jpeg

  Et ja til EU er et ja til euro

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.01.2018 - 09:05
  lars vidar moen138.jpg

  Blødekjærtunnelen

  Innlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.12.2017 - 12:45
  ingebjørg godskesen 0517.jpg

  Sjokkert over NAV-lederes datasnoking

  Leserinnlegg av Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 13.12.2017 - 05:07
  roar gundersen foto eø14.jpg

  Våpen og vold på skoler i Arendal

  Interpellasjon til Arendal bystyre 14. desember, ved ordføreren, fra Roar Gundersen, H.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 12:15

  Beredskap ved ekstremt regnvær

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Milly O. Grundesen, Sp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 11:50
  asbjørn karl olsen17.jpg

  Privat renseanlegg Sjøverstø pensjonat

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Asbjørn Olsen, Ap

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.11.2017 - 12:23
  kathrine kleveland_nei_til_eu11.jpeg

  Behold norsk energimakt – avvis EUs energiunon ACER

  Leserinnlegg fra leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.11.2017 - 06:02
  lars vidar moen137.jpg

  Våre eldre og gamle som trenger sykehjem og omsorgsboliger

  Leserinnlegg av Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.11.2017 - 10:52
  atle simonsen.jpg

  Nei til innleieforbud

  Rødt, SV og Arbeiderpartiet foreslår forskjellige former forbud mot innleie fra bemanningsbyrå, det er en dårlig idé.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.11.2017 - 09:29
  olaf bakke privat foto111.jpg

  Admiral med blankt skrivebord

  Leserinnlegg fra Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.10.2017 - 14:44
  olaf bakke privat foto110.jpg

  Rett eller galt? – våre norske verdier

  Innlegg av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.10.2017 - 06:17
  kari_kjønaas_kjos_frp11.jpeg

  Starten på slutten for eiendomsskatten

  Innlegg av Kari Kjønaas Kjos, stortingspolitiker, Frp.

  » Les hele saken