Meiningsmåling

Mai er flaggmåneden fremfor noen, heiser du flagget eller setter opp balkongflagg på de offisielle flaggdagene?





 • 177%
   
 • 26%
   
 • 38%
   
 • 46%
   
 • Antall stemmer: 58

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Mening - debatt

Print
Av Eyvind Øyraas 03.01.2017 kl. 09:36

  Hvem er det som styrer Norge idag, og går det fremover?

  Leserinnlegg fra Glenn Ager-Wick, Arendal.

  Jeg undres over mye av det som skjer i Norge for tiden og ser av leserinnlegg i avisene og på facebookinnspill/delinger at jeg ikke er alene om det.
   
  Endres ikke den politiske kursen i Norge er det mange som mener, og jeg er en av de, at det går den gale veien med Norge. Det skulle være totalt unødvendig med våre naturressurser og med dagens og fremtidens teknologi.
   
  Om Norge skal lykkes eller mislykkes i den tidsepoken vi har foran oss vil det bero på hvordan vi skal styres og hvordan forvalte ressursene og teknologien til gode for alle her i landet. Mange ser at nå for tiden går det i gal retning. Landet selges, med det resultat at noen få blir mye rikere og de fleste mye blakkere. Vil vi ha det slik?
   
  Politisk har vi en såkalt høyreside som selger Norge og en såkalt venstreside som ikke ser og vil forstå det internasjonale politiske spillet bak bla. krigene og derpåfølgende emigrasjonsbølge. Folket sitt vil verken høyre eller venstresiden bry seg om, det ser man på alle områder.
   
  Privatisering
   
  Det er mye som kan nevnes og jeg vil begynne med vår regjeringens iver til å privatisere. Privatisere til hvem? Store verdier selges ut av landet, er dette noe det norske folket er tjent med?
   
  Kan nevne fiskerettigheter, vannfallsrettigheter, mutningsrettigheter og snart drikkevannet. Salg av fiskerettigheter medfører nedleggelse av lokalsamfunn og færre arbeidsplasser innenlands. Privatisering av vannfallsrettigheter og salg av eierandeler i kraftselskapene medfører dyrere strømregning til folk flest.
   
  I 2017 blir det vel ny offensiv med innføring av TISA og TTIP i Norge og da forsvinner den siste rest av demokrati og offentlig forvaltning på en forsvarlig måte.
   
  Vi nordmenn eier mindre i eget land og får større utgifter. Med andre ord vi får dårligere økonomi, mens noen få blir mye rikere.
   
  Samtykker det norske folk i dette? Hvis vi ikke gjør det må vi si ifra.
   
  Hva går bilavgifter og bompengene til?
   
  Hvem eier aksjekapitalen til bom selskapene, som skal finansiere veiutbyggingen? Er det staten eller er det store private eierinteresser hovedsakelig utenfor landets grenser? Har forstått det slik at det dessverre er mest private investorer som står bak eierandelene i disse aksjeselskapene som drifter Norske bom selskaper. Dette blir bom i dobbelt forstand. Pengene går ut av landet til private aktører og norske bilister må finansiere veiene tre ganger. Kort og godt feil politikk gjør oss blakkere.. Dette forbereder Erna oss på, hun unnlater bare å si at det er hennes og regjeringens skyld. Regnestykket er ikke så veldig vanskelig å forstå. Selges vårt lands inntektsgrunnlag og blir våre utgifter av den grunn mye større uten at inntektene økes tilsvarende da får vi dårligere økonomi, så enkelt er det.
   
  Har politikerne spurt det norske folk om de er enig om at kun ca 30.- 40% av det bilistene betaler i bil/veiavgifter går til utbygging og vedlikehold av vei? Svaret er at vi bilister ikke en gang blir informert om dette regnestykket og ingen bryr seg om å spørre oss.
   
  Klimabløffen og miljøpolitikk
   
  Det eneste vi vanlige folk hører fra politikerne er at vi må begrense CO2 utslippene og dermed bilbruken og annen Co2 forurensning.
   
  Med andre ord vi skal ha dårlig samvittighet som bla forurenser med å kjøre bil og pent godta enda mere bompenger og høyere avgifter.
   
  Men er ikke CO2 en gjødsel og skulle ikke undergangen i henhold til AlGore allerede ha vært et faktum i 2014, hvis Co2 teorien medførte riktighet? Glemmer våre folkevalgte så fort?
   
  Vår lokale fysiker Stein Bergsmark har nedlagt en stor innsats i forskning på den såkalte 
  klimakrisen og studert hvilken påvirkning Co2 har på klima og temperaturutvikling.
   
  Han belyser problematikken grundig på en lettfattelig måte de fleste av oss forstår. Konklusjonen er entydig at Co2 økningen har minimal påvirkning på klimaet. Hadde Stein Bergsmark vært alene om denne konklusjonen, så ok han kunne ha lurt meg og deg, men tusenvis av forskere rundt om i verden har kommet til samme konklusjon som Stein Bergsmark og har signert dette.
   
  Er det ikke snart på tide at flere enn Carl I Hagen, samt noen få andre av våre politikere tar dette inn over seg?
   
  Donald Trump og halve USA har forlengst forstått dette.
   
  Er det ikke snart på tide at disse miljøpartiene og miljøorganisasjonen utenom Kurt Oddekalv tar opp reelle og mye mere alvorlige miljøproblemer, som forurensning av mat, drikkevann og ikke minst lufta inne som ute, samt ser på bruken av rengjøringsmidler og alt vi smører på huden. Det er mye dette vi blir syke av.
   
  Eller skal vi se på det som naturlig å være syke, vi kan jo bare spise medisiner? Det viktigste i henhold til våre politikere er jo bare å få ned Co2 en i henhold til internasjonale forpliktelser. Det skal ikke mye sunn fornuft til å forstå at det er noe som ikke stemmer. Miljøet er mye mere enn Co2 og miljøinteressene bør omfatte ren og sunn mat, rent drikkevann og ren luft og da vil folkehelsa bli mye bedre, og alle ønsker vel det?
   
  Hvem bestemmer forsvarspolitikken vår?
   
  Og hvem er det som bestemmer forsvarspolitikken vår? Det har jeg lurt på lenge.
   
  Hvorfor skal Norge kjøpe massevis av utdaterte kampfly når vi ikke har økonomi til å beholde vår forsvarsevne innenlands? Er det for å kunne gjøre enda flere slike operasjoner som norske flyvere gjorde i Libya. Dette fikk 100% oppslutning i stortinget på et hastevedtak. Hadde denne saken vært belyst til det Norske folk hadde ikke et eneste bombefly fra Norge vært på vingene over Libya. I ettertid har man virkelig fått sett resultatet av dette hastevedtaket. Et svært veldrevet og sosialt rettferdig samfunn er bomet i ruiner og etterlatt til terrorister.
   
  Direktedemokrati, er det en mulighet?
   
  Det vel snart på tide at det norske folket overtar makten i Norge synes stadig flere inkludert meg selv.
   
  Mange byråkrater og politikere tror ikke folket har nok kunnskaper til å bestemme med hjelp av direkte juridisk bindende folkeavstemminger, men dette har Sveits motbevist.
   
  I 169 år er Sveits styrt av folket ved juridisk bindende folkeavstemminger og ikke av politikere. For de som ikke vet det har Sveits ikke vært innblandet i noen kriger på alle disse årene. De har et sterkt nærforsvar, og de er og har i alle år vært kåret til et av verdens beste land å bo i, og det uten både olje og fiskeressurser. I Sveits har de forstått at flertallet av befolkningen i det lange løp er dyktigere enn våre politikere til å ta fornuftige avgjørelser. Det er også vanskelig for interessegrupper å påvirke et helt folk siden Sveits også har en mye mere nøytral presse med sunne eierinteresser.
   
  Nylig ble det avgjort i Sveits at folkemedisin/alternativ medisin skal likestilles med allopatisk medisin. Flertallet i Sveits anvender alternativ medisin med godt resultat og dette ble avgjort med juridisk bindende folkeavstemming. I Norge vil ledelsen i vårt største opposisjonsparti helst så fort som mulig innføre tvungen vaksinering. NRK programmet «Folkeopplysningen» skulle gi helseinformasjon til Norge, men de selekterte ut forskning som passet godt til å drive med harselas på alt som ikke er skolemedisin/allopatisk medisin og har «glemte» hva massiv forskning på vaksiner og skolemedisin gjør med folkehelsa. Programmet «Folkeopplysningen» har gått på vår lisensbetalte rikskanal NRK1 icirka 5 år. Det er noe som ikke stemmer.
   
  Hva kan vi gjøre og hvem er det som bestemmer i Norge?
   
  Ja , hva skal vi som mener det går feil vei med landet vårt gjøre?
   
  I England stemte de for Brexit, og i USA stemte de på Trump som president. og av en eller annen grunn likte ikke våre politikere og vår presse noen av delene.
   
  Pressen og politikerne uffet, stønnet og bortforklarte uhellene, hvorfor? Har de ikke forstått at folket vil ha frihet og ærlighet og begynner å gjennomskue saker og ting.
   
  Vi har valgt inn våre politikere, men det ser ut som om de har sluttet å høre på oss.
   
  Et godt eksempel er også at Norge underlegger vårt finanstilsyn til EU tross at EU er en synkende skute. I Norge påstås det at økonomien er god, og hvor er logikken i å gi ifra seg finanstilsynet til en kaosøkonomi. Jeg har aldri forstått dette. Kan igjen lure på hvem er det som egentlig som bestemte dette og bestemmer i dette landet?
   
  Dette er bare noen av mange eksempler. Cirka 80 prosent av norske politikere på stortinget, enten de representerer et rødt eller blått parti, jobber enda for å få Norge inn i EU og cirka 80 prosent av befolkningen vil ut av EØS, som er en større forpliktelse enn unionen vi hadde med Sverige.
   
  Vil virkelig våre politikere selge ut og nedlegge Norge? Det ser jo ut som om de gjør det og da kan de vel bare si det rett ut.
   
  Politikerne ivrer etter sammenslåinger av fylker og kommuner, hvorfor gjør de det? Blir det så mye bedre? Hvordan vi skal organisere vårt land bør ut på høring og bindende folkeavstemminger. Det må utredes/belyses og være avstemming på hva for et helsevesen vi skal ha og hvordan barnehage, skole, utdanning, rettsapparat, forsvar, barnevern, eldreomsorg og endog hvordan NAV skal organiseres. Kanskje NAV bør nedlegges og barnevernet bli et familievern? Hvordan skal fremtidens samfunn være. Vi vet at en robot kan erstatte et titall av arbeidsplasser. Ville det være riktig å innføre borgerlønn eller skal en liten elite bestemme over alle menneskene og endog bestemme hvor mange mennesker det bør være på jorden. Har vi tatt i bruk den teknologien som er funnet opp og hva vil konsekvensene bli med ytterligere mye ny teknologi innen ekspedisjon, produksjon, velferdstjenester, servicebransjen og samferdsel? Er det ikke på tide med åpenhet rundt disse temaene, foreløpig uteblir åpenheten og debatten. Politikerne sover eller ignorerer og det samme gjør media.
   
  Det er vel på tide vi gjør som i Sveits og innfører direkte folkestyre.
   
  Direktedemokrati vil medføre kaos sier mange. I Sveits har de direktedemokrati og erfaringene er veldig gode etter 169 års erfaring. Les mere om direktedemokrati på www.norgespartiet.no og ha et godt nyttår.

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2018 - 11:45
  ingebjørg godskesen 05110.jpg

  Er det virkelig mulig??

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2018 - 10:08

  Enkle grep kan forkorte reisetiden med 30 minutter på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger

  Leserinnlegg fra Asbjørn Dahl, medlem av Arendalsbanens Venner.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 05.05.2018 - 17:27
  nils p. revidert1115.jpg

  Hvor er det blitt av fisken i sjøen?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.05.2018 - 09:53
  kathrine_kleveland3_stort_bildefoto_ nei til eu12.jpg

  Uholdbar myndighetsoverføring til EU

  Pressemelding fra Nei til EU v/ leder Katrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.05.2018 - 08:01
  helge andré njåstad13.jpg

  Bedre tider for mikrobryggeriene

  Innlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.05.2018 - 11:13
  helge andré njåstad12.jpg

  Eiendomsskatt er som narkotika for norske kommuner

  Leserinnlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.04.2018 - 11:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium111.jpg

  Desinformasjon, manipulert sannhet i mediene

  Leserinnlegg av Frode Astrup Filseth, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.03.2018 - 08:02
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_15.jpg

  Stortinget sluttet Norge til Acer, men kampen fortsetter

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.03.2018 - 07:05
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_14.jpg

  – Stortinget har satt til side folket og Grunnloven

  Innsendt artikkel fra Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.03.2018 - 07:59

  Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

  Innlegg fra Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.03.2018 - 09:04
  olav_lidtveit_nei_til_eu11.jpeg

  Medlemane strøymer til Nei til EU

  Leserinnlegg fra Olav Lidtveit, leiar Aust-Agder Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.03.2018 - 08:16
  margaret eide hillestad11.jpeg

  Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

  Leserinnlegg fra Margaret Eide Hillestad, Leder i Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 16.02.2018 - 19:45
  nils p. revidert1114.jpg

  Når Stortinget mister kontrollen - hva da med alle oss andre?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.03.2018 - 22:02
  ingebjørg godskesen 0518.jpg

  Hvorfor gjør man forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Arendal Kommune?

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 24.04.2018 - 12:31
  regionvegsjef statens vegvesen region sør kjell inge davik foto knut opeide statens vegvesen12.jpeg

  Velkommen til motorsyklistene

  Vær så snill, ikke bli en del av en trist ulykkesstatistikk.

  Kronikk av Kjell Inge Davik, regionvegsjef, Statens vegvesen, Region sør.  (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.03.2018 - 08:21
  lassens hus på jomfruholmen12.jpg

  - Vi må tørre å stå for reguleringsbestemmelser

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, 1. vara Bystyret Arendal Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.03.2018 - 11:54
  olaf bakke privat foto112.jpg

  Follow the money!

  En strøm av penger – en flom av ord – hva er dette?

  Leserinnlegg fra Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 14:28
  lisbeth rugtvedt, nasjonalforeningen for folkehelsen11.jpg

  Meningsfull hverdag - for demenssyke og pårørende

  Leserinnlegg av Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 09.12.2017 - 10:35
  nils p. revidert1113.jpg

  Jeg trodde dinosaurene var dødd ut

  Helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 08:43
  anniken solfjeld pedersen og ingrid skårmo11.jpg

  Sivilisasjonen slutter ved Neskil Bru

  I en interpellasjon til bystyret 15. februar tok de to interpellantene Ingrid Skårmo, Frp, og Anniken Solfjeld Pedersen,Ap, opp situasjonen for innbyggerne i Arendal øst. De to er ikke fornøyd med ordførerens svar. Her bringer vi både interpellasjonen og svaret.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 03.12.2016 - 09:09
  remington rand 215.jpg

  Remington Rand: - Bilfritt sentrum i Arendal?

  Politikerne foreslår bilfri by. Handelsstanden reagerer og mener sentrum ytterligere vil bli tømt for folk. Når skal vi begynne å snakke sammen? Og når skal vi tenke helt nytt?

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 10:15

  Hvem? Hva? Hvordan?

  Går vi på akkord med vår identitet?

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, Arendal Arbeiderparti, vararepresentant i Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 08:59

  Byantikvar - kulturminneforvalter

  Interpellasjon til Arendal bystyre torsdag 15. februar,   v/ordføreren, fra Kristin Lorentsen, Arbeiderpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.02.2018 - 19:32
  ingebjørg a godskesen18.jpg

  Diskriminering av eldre

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.02.2018 - 11:02
  olaf bakke 2 foto npv13.jpg

  Fyll, hor… makt

  – taushet, benektelse, unnvikelse, «husker ikke» eller løgn?

  Kronikk av Olaf Bakke.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 02.02.2018 - 09:49
  ingebjørg amanda godskesen13.jpg

  God eldreomsorg, fordi våre eldre fortjener det

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 29.02.2016 - 12:45
  remington rand 214.jpg

  Remington Rand: Den snakkende klasse

  - En diffus gruppe personer med en uhelbrederlig trang til snakkemakt, skriver Remington Rand i denne petiten.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 01.12.2017 - 16:21
  nils p. revidert1111.jpg

  Nasjonal-forsamlings-barneHagen

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.02.2018 - 15:39
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium6.jpg

  Mobbing av Listhaug en skivebom

  Leserinnlegg fra Frode Astrup Filseth, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 31.01.2018 - 08:49

  Aps dobbeltkommunikasjon rundt innvandring

  Innlegg av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson, Frp.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 14.09.2015 - 20:18
  remington rand 213.jpg

  Hvor hører de ensomme til?

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 25.11.2017 - 10:37
  nils p. revidert1110.jpg

  Med gråspurv i juleneket

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.01.2018 - 22:22
  olav lidtveit280)12.jpg

  Vi vil styre krafta vår sjølv!

  Innlegg frå Olav Lidtveit, leiar i Aust-Agder Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.01.2018 - 06:40

  Frp er bilistenes parti

  Innlegg fra Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsperson i Frp.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 11.11.2017 - 10:06
  nils p. revidert1109.jpg

  Den lokalpolitiske dagsorden – hva med den?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:20

  Folkets mening - stor misnøye med utvidet parkeringsbetaling

  I ablikk.nos meningsmåling vedrørende utvidelse av parkeringstiden med gebyr i Arendal sentrum, er konklusjonen klar. Dette liker ikke arendalittene.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:12
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_13.jpg

  Regjeringen vil avstå suverenitet til EU

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.01.2018 - 09:44
  kathrine kleveland_nei_til_eu12.jpeg

  Et ja til EU er et ja til euro

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 01.04.2015 - 17:59
  remington rand 212.jpg

  Dyrt land på billigsalg

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 03.11.2017 - 09:27
  nils p. revidert1107.jpg

  Det er vanskelig å ikke le - av sykehuslegene i Kristiansand

  Nils P. har sitt å si om sykehusdebatten i helgeblikk.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.01.2018 - 09:05
  lars vidar moen138.jpg

  Blødekjærtunnelen

  Innlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.12.2017 - 12:45
  ingebjørg godskesen 0517.jpg

  Sjokkert over NAV-lederes datasnoking

  Leserinnlegg av Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 13.12.2017 - 05:07
  roar gundersen foto eø14.jpg

  Våpen og vold på skoler i Arendal

  Interpellasjon til Arendal bystyre 14. desember, ved ordføreren, fra Roar Gundersen, H.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 12:15

  Beredskap ved ekstremt regnvær

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Milly O. Grundesen, Sp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 11:50
  asbjørn karl olsen17.jpg

  Privat renseanlegg Sjøverstø pensjonat

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Asbjørn Olsen, Ap

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.11.2017 - 12:23
  kathrine kleveland_nei_til_eu11.jpeg

  Behold norsk energimakt – avvis EUs energiunon ACER

  Leserinnlegg fra leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.11.2017 - 06:02
  lars vidar moen137.jpg

  Våre eldre og gamle som trenger sykehjem og omsorgsboliger

  Leserinnlegg av Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.11.2017 - 10:52
  atle simonsen.jpg

  Nei til innleieforbud

  Rødt, SV og Arbeiderpartiet foreslår forskjellige former forbud mot innleie fra bemanningsbyrå, det er en dårlig idé.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.11.2017 - 09:29
  olaf bakke privat foto111.jpg

  Admiral med blankt skrivebord

  Leserinnlegg fra Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.10.2017 - 14:44
  olaf bakke privat foto110.jpg

  Rett eller galt? – våre norske verdier

  Innlegg av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.10.2017 - 06:17
  kari_kjønaas_kjos_frp11.jpeg

  Starten på slutten for eiendomsskatten

  Innlegg av Kari Kjønaas Kjos, stortingspolitiker, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.10.2017 - 12:21
  olaf bakke privat foto19.jpg

  Mangelfull reguleringsplan på Hisøy

  Leserinnlegg av Olaf Bakke.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.09.2017 - 20:25
  ingebjørg godskesen 1113.jpg

  Kjære alle sammen

  Innlegg av Ingebjørg A. Godskesen, stortingsrepresentant, Aust-Agder

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:30
  åshild bruun-gundersen foto eø11.jpg

  Tilbud ved Vitensenteret

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:20
  åshild b-g15.jpg

  Idrettsarena for motorsport

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 10.09.2017 - 06:16
  erik fløystad15.jpg

  Vern oss mot Erna

  Leserinnlegg fra Erik Fløystad, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.09.2017 - 15:11
  Erik Selle - partileder Partiet De Kristne3.jpg

  Israels venner sitter med nøkkelen i valget 2017

  Leserinnlegg av Erik Selle, 1. kandidat for Partiet De Kristne i Aust-Agder og partileder.

  Det er en velgergruppe som sitter med nøkkelen til dette valget, og det er Israels venner.  Med Israel mener jeg alle som bor der: arabere, jøder, drusere, beduiner, kristne og muslimer. En borgerlig regjering er alltid bedre enn en sosialistisk, også når det gjelder Israel.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 15:17
  ingebjørg godskesen 0516.jpg

  Spesielt å stå på utsiden

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, uavhengig.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 09:26
  Erik Selle - Listetopp Partiet De Kristne Aust-Agder6.jpg

  KrF og diskrimineringsloven

  Leserinnlegg fra 1. - 2. og 3. kandidatene til Partiet De Kristne Aust-Agder: Erik Selle, Einar Christensen og Lill May Vestly

  I juni stemte KrF for en lov som kan vise seg å være det kraftigste angrepet på tradisjonell kristen tro og kristen kulturarv noen gang siden innføringen av abortloven. Kristen tro handler om det motsatte av den nye lovens utgangspunkt; troen på at det finnes en sannhet, og retten og muligheten for foreldre til å formidle den videre til sine barn.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 05:32

  Alle barn og unge skal få mulighet til en meningsfull fritid

  Leserinnlegg fra Ole-Bjørn Gullbring, Saltrød.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.09.2017 - 08:04
  anniken s. pedersen13.jpg

  Kjære velger!

  Innlegg fra Anniken Solfjeld Pedersen, representant for Arendal Arbeiderparti i Arendal bystyre, Arendal formannskap, Arendal komite for oppvekst.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 30.08.2017 - 20:14
  åshild b-g14.jpg

  Streng innvandringspolitikk

  Leserinnlegg fra Aust-Agder Frps 1. kandidat til Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 10:45
  kristine hallingstad13.jpg

  Psykisk helse må på pensum

  Leserinnlegg fra Kristine Hallingstad. ungdomskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 09:50
  roar gundersen foto eø12.jpg

  Utfordringer for Arendalsuka

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra bystyrerepresentant Roar Gundersen (H).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 09:15
  bjørn-kristian svendsrud og siv jensen12.jpeg

  Ja til et nasjonalt dyrepoliti

  Leserinnlegg fra Bjørn-Kristian Svendsrud, formann, Fremskrittspartiets Ungdom.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 08:39

  Tjenester til synshemmede

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra bystyrerepresentant Atle Svendal (Ap).

  » Les hele saken